Özefagus hastalıkları arasında en sık görülen reflü hastalığıdır (GÖRH). En sık görülen malign hastalığı ise özefagus kanseridir.

GÖRH modern dünyanın önemli hastalıklarından biri olup çoğunlukla diyet ve medikal tedavi ile çözülür. Bu şekilde düzelmeyen, şiddetli ve hastanın hayatını ciddi etkileyen durumlarda cerrahi gündeme gelir. Uzun süreli reflüde bir diğer sıkıntı da artan yemek borusu kanser riskidir.

Tedavisinde laparoskopik olarak yöntemler kullanılır.

Özefagus kanseri agresif bir kanserdir. Yemek borusunun son kısmında adenokarsinom daha sıkken ilk ve orta bölümünde skuamöz epitel hücreli (SCC) kanser daha sıktır. Adenokarsinom reflü hastalığı ile SCC ise sigara ile alakalıdır. Adenokarsinom tedavisinde cerrahi SCC tedavisinde radyoterapi ön plandadır.

Özefagus cerrahisi oldukça zorlu ve yüksek tecrübe gerektiren bir cerrahidir. Ancak uzun dönemde sonuçlar pek yüz güldürücü değildir.