Güvenli cerrahi hastanın iyi değerlendirilmesi ile başlar. Tüm sorunlarının detaylı incelenerek ameliyat gerekliliğinin net olarak ortaya konması ve ameliyat öncesi sağlık durumunun çok iyi incelenmesi ve gerekli ilaç ve tedavilerin uygulanması ile devam eder. Böylece kişilere yapılacak ameliyatın faydası risklerin önüne geçer. Ameliyat esnasında her türlü tedbir listelerden farklı iki kişi tarafıdan tek tek kontrol edilerek alınır. Hastanın sedyeden alınmasından narkoza kadar tüm basamaklar bu konuda ciddi eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. Ameliyat tecrübeli, iyi yetişmiş cerrahlar tarafından yapılır. Ameliyat sonrası yine daha önceden standardize edilmiş işlemler ile hasta takip ve tedavi edilir. Böylece önlenemez yan etki ihtimali en aza indirilir ve hastanın sağlık kuruluşundan evine olabilecek en iyi durumda gitmesi sağlanır. Güvenli cerrahi bir lüks değil bir şarttır!